Budgetter.

I tvivl om noget? 86 46 12 44 info@revi-midt.dk

Budgetter

Budgetter kan være en stor hjælp, specielt når der drives virksomhed. Herved kan man få en ide om, hvorvidt det kan lade sige gøre at leve af sin ide og om en investering er rentabel.
Et Budget er et godt redskab, hvis du vil finde ud af, hvor stort et kapitalbehov du har for at kunne etablere og drive din virksomhed.

Som udgangspunkt skal du udarbejde/bruge fire budgetter:


Privatbudget
Privatbudgettet bruges til at finde ud af, hvor meget du skal trække ud af virksomheden for at dække dine private udgifter. Altså, hvor meget ”løn” skal du være i stand til at trække ud af virksomhed. ”Løn” i denne sammenhæng skal tages af virksomhedens overskud, som er det, der ”aflønner” iværksætteren, når virksomheden er startet.


Etableringsbudget/startbudget
For at finde ud af, hvilke omkostninger der er nødvendige og hensigtsmæssige at afholde inden virksomheden starter, skal man lave et etableringsbudget.
Etableringsbudgettet er en oversigt over de omkostninger, der vil være frem til, at du kan starte din virksomhed.


Driftsbudget
Driftsbudget bruges til at finde ud af, hvilke løbende omkostninger, der er forbundet med at drive virksomheden og hvilken omsætning, der forventes at være i den nye virksomhed.


Likviditetsbudget
Et likviditetsbudget er en kronologisk oversigt over forventede ind- og udbetalinger i virksomheden over en given periode.
Likviditetsbudgettet viser således helt konkret, hvad der vil være i kassen på et givet tidspunkt og dermed også hvor stor kapital, der er behov for til opretholdelse af virksomhedens drift og for at undgå at kassen bliver tom imellem ud- og indbetalinger.


Ofte vil det være en revisor eller banken, der udregner dit behov for likviditet.