Momsrådgivning.

I tvivl om noget? 86 46 12 44 info@revi-midt.dk

Momsrådgivning

I forbindelse med såvel bogføring af bilag samt revision og regnskabsassistance, er rådgivning omkring momsregler og korrekt indberetning af moms en helt integreret del af vores arbejde. Det er helt afgørende for os at sørge for, at vore kunder får indberettet moms på den rigtige måde. Selvom de fleste godt ved, hvordan momsen skal behandles, kan der stadig opstå tvivlssituationer, f.eks. hvis din virksomhed befinder sig i bestemte kategorier. Det kan være ved handel med udlandet, eller hvis en virksomhed leverer momsfri ydelser.


En stor del af arbejdet går endvidere ud på at sikre, at virksomhederne får fradrag i momsen for forskellige energiafgifter, idet virksomheden som hovedregel har fradrag for energiafgifter til procesformål. Her findes der også en del særregler, bl.a. kan en landmand få fradrag for olieafgiften på den dieselolie, som bruges på traktoren, hvorimod en anlægsgartner ikke har samme fradragsret.


Hvis momsindberetningen ikke indberettes rettidigt eller forkert, kan ejer/ledelsen blive straffet. Indberettes momsen for sent koster det et kontrollovstillæg. Indberettes momsen bevist forkert, er straffe rammen op til 8 års fængsel.