Regnskabsassistance & -rådgivning.

I tvivl om noget? 86 46 12 44 info@revi-midt.dk

Regnskabsassistance, bogføring og rådgivning

Revi-Midt kan ud over klassisk revision også være behjælpelig med at bogføre og opstille virksomhedens regnskaber. Det er typisk personligt drevne eller andre typer af mindre virksomheder, som – grundet virksomhedens størrelse – ikke har revisionspligt. Ved regnskabsassistance besidder revisor ikke samme medansvar for regnskabets godkendelse, da der her ikke udføres revision.


Hvordan kan en revisor hjælpe?
Virksomheder udarbejder grundlæggende et regnskab for til dels at vide, hvordan det økonomisk går for virksomheden, og til dels for at kunne indberette korrekt til SKAT. Det kan naturligvis have betydelige økonomiske konsekvenser ikke at indberette rigtige tal til skattemyndighederne, men det kan også have store effekter på en virksomheds ve og vel ikke at have styr på, hvordan virksomheden drives. Vi udarbejder et regnskab baseret på det materiale, bilag og oplysninger, vi får fra kunden,