Revision.

I tvivl om noget? 86 46 12 44 info@revi-midt.dk

Revision

Som udgangspunkt har alle selskaber revisionspligt. Med en ide om at mindske virksomhedernes byrder, har folketinget dog af flere omgange lempet reglerne, sådan at de små selskaber kan fravælge revision. Endvidere kan alle klasse B selskaber vælge udvidet gennemgang, som er en revision light.
Revision kan dog også skabe merværdi, idet revision gør at regnskabslæser har større tillid til at dit regnskab er uden fejl. Ved revision indestår en revisor, som er uafhængig af kunden, for alle de oplysninger, som står i regnskabet. Derved får man en klar og objektiv vurdering af regnskabet.

 

En revision foregår grundlæggende ved, at revisor dobbelttjekker hele regnskabet og vurderer, om han kan stå inde for tallene. En revision indebærer bl.a. en kontrol af, tilstedeværelse, værdiansættelse, periodisering og nøjagtighed af aktiver og passiver, samt en kontrol af at den gældende lovgivning overholdes.

 

Selvom det er frivilligt for virksomheder, der opfylder den såkaldte 4-8-12-regel, at få selskabet revideret ved regnskabsårets slutning, kan det være en rigtig god idé, at få en gennemgang af dit regnskab udført af en uvildig professionel. Det giver både bedre forudsætninger for at drive din virksomhed på en økonomisk ansvarlig måde samt forudsætninger for et godt omdømme. Følgerne af et dårligt regnskab kan være manglende kreditværdighed og større risiko for, at Skat ændrer selskabets indkomst.