Selvangivelse & årsregnskab.

I tvivl om noget? 86 46 12 44 info@revi-midt.dk

Selvangivelse & årsregnskab

Alle Skatteydere er pligtig til at indberette en selvangivelse årligt. Skat har igennem en længere årrække arbejdet på, at alle selvangivelser skal foregå digitalt. I dag er man nået til, at flertallet af de danske personers selvangivelse foregår automatisk. Men husk at man stadig er pligtig til at sikre at tallene er korrekte.


Personer kan enten have en almindelig selvangivelse eller en udvidet selvangivelse.


Har man en almindelig selvangivelse, skal man ikke selv indberette selvangivelse. Skat sender en elektronisk selvangivelse, hvor oplysninger fra arbejdsgivere, pensionsselskaber, kreditforeninger og pengeinstitutter er fortrykt. Hvis der er fejl eller anledning til ændringer i oplysningerne, har man pligt til at kontakte Skat.

 

Driver man virksomhed i personligt regi, er man forpligtet til at udfylde en udvidet selvangivelse. Dette skal også gøres elektronisk via tast-selv på Skats hjemmeside. Disse omstændigheder gælder også, hvis man deltager i et anpartsprojekt eller udlejer en ejendom.
Endelig er selskaber pligtige til at indberette en selvangivelse. Dette foregår også elektronisk. Indgår selskabet i en koncern med sambeskatning, er det administrationsselskabet, som skal indberette selvangivelse for alle selskaber i koncernen.