Skatterådgivning.

I tvivl om noget? 86 46 12 44 info@revi-midt.dk

Skatterådgivning

En vigtig del af revisors arbejde består i skatterådgivning. Med den meget komplekse skattelovgivning vi har i Danmark, er det af afgørende betydning, at vi løbende opdaterer vores viden, for at sikre at vore kunder ikke betaler for meget i skat.
Det bedste rent skattemæssigt er dog, at være på forkant. Derfor kan det være en stor fordel, at vi rådgiver omkring, hvilke skattemæssige konsekvenser de handlinger, som personer eller virksomheder står over for at foretage, har. Det kan typisk være ved investeringer eller andre handlinger, som:

 • Handler og aftaler imellem selskab og hovedaktionær
 • Virksomhedsoverdragelser - skattefri og skattepligtig
 • Aktieombytning, fusion og spaltning
 • Ejendomsavance
 • Aktieavancer
 • Fri bil, bolig, telefon og eget vareforbrug
 • Bilers regististreingsstatus og skattemæssig konsekvens
 • Personalegoder, hvad er skattefrit
 • Kørselsgodtgørelse
 • Virksomhedsskatteordningen
 • Kapitalafkastordningen

 

Forkerte eller manglende skatteindberetninger kan have store konsekvenser for skatteyder. Ved for sen eller manglende selvangivelse er der økonomiske sanktioner i form af kontrollovstillæg og efterfølgende dagbøder. En anden konsekvens kan være, at Skat skønner, hvad overskuddet er. Dette falder sjældent ud til skatteyders fordel.