Valg af virksomhedsform.

I tvivl om noget? 86 46 12 44 info@revi-midt.dk

Valg af virksomhedsform

Ved opstart af selvstændig erhvervsvirksomhed er det vigtigt at overveje, hvilken virksomhedsform man ønsker at drive sin virksomhed i. Derfor har vi forsøgt at opliste en række fordele og ulemper ved forskellige virksomhedsformer.

Enkeltmandsvirksomhed
Ved enkeltmandsvirksomhed etablerer man ganske enkelt et CVR nr. under ens egen økonomi.


Fordele:

 • Det er nemt at etablere sig. Det foregår online på virk.dk
 • Virksomheden er nem at lukke ned, men det kan give økonomiske konsekvenser, specielt hvis det gribes forkert an.
 • Underskud i virksomheden kan fradrages i den almindelige indkomst - også hos ægtefællen.
 • Mulighed for at benytte virksomhedsskatteordningen - derved opnår man stort set samme beskatning som ved at drive virksomheden via et kapitalselskab.

Ulemper:

 • Du hæfter personlig - din egen private formue er på spil ved:
  • Fejlslagen drift virksomhed
  • Hæftelse for erstatningskrav
 • Begrænsede muligheder for at investere virksomhedens kapital i værdipapirer
 • Hvis du senere finder ud af at du vil over i selskabsform, er det muligt, men dyrt!

 

Kapitalselskab (Iværksætterselskab, Anpartsselskab eller Aktieselskab)

Fordele:

 • Begrænset hæftelse – du hæfter kun med startkapitalen. Medmindre du vælger at kautionere privat for kapitalselskabets kassekredit mv.
 • Gennemreguleret lovgivning på området.
 • Holding konstruktion muligt
 • Nemmere at lave generationsskifte
 • Ved flere ejere – nemmere at adskille økonomierne

Ulemper:

 • Krav om kapital til opstart: IVS 1 kr. ApS 50.000 kr. A/S 500.000 kr.
 • Krav om skarp adskillelse imellem virksomhed og privatøkonomi – ellers skattemæssige konsekvenser.
 • Offentliggørelse af regnskab